De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hebben de handen ineen geslagen en maken een gezamenlijke omgevingsvisie voor de drie gemeenten. De drie gemeenten noemen zich samen ‘de Lijn50-regio’. Geïnspireerd op de busverbinding die de drie gemeenten doorkruist. Dat was vroeger lijn 50, nu lijn 350. Via deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie Lijn50.


Deze website is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Kernkwaliteiten en verhaallijnen: vanuit de kernkwaliteiten zijn drie verhaallijnen ontstaan. Daar nemen we u graag in mee.

  • Opgaven: niet alles kan zomaar overal. Welke keuzes zijn nodig om de regio en haar kernkwaliteiten ook in de toekomst te beschermen, behouden en te versterken.

  • Omgevingsvisie: de opgaven en de gemaakte keuzes werken we eind 2022 uit in een visie.

  • Participatie: hier leest u op welke manier en wanneer u mee kunt denken en mee kunt doen met de omgevingsvisie.