Omgevingsvisie

In 2023 werken we de opgaven en keuzes verder uit. Er is een overzichtskaart voor de drie gemeenten en we kijken ook naar deelgebieden. We schrijven teksten met de belangrijkste punten van het beleid.