Participatie

We willen graag dat bewoners en andere betrokkenen meedenken en meedoen. Zo horen we welke ideeën, kennis en ervaring er is en wat u belangrijk vindt. Hiermee heeft u invloed op de omgevingsvisie en levert u een bijdrage aan uw leefomgeving. Het helpt ons om een goede omgevingsvisie te maken.

Meedenken of meepraten?

In participatieronde 1 (maart 2022) hebben we digitale en live sessies gehouden met professionele stakeholders, maatschappelijke partners en verenigingen en inwoners van de Lijn50 gemeenten.
De uitdagingen in de fysieke leefomgeving vragen om samenwerking tussen de gemeenten, maar ook om uw input! Wilt u in het verdere proces meedenken en meepraten of heeft u vragen of ideeën? Stuur dan een mail naar info@omgevingsvisielijn50.nl.


In participatieronde 2 (november 2022) organiseerden we zes participatiemomenten met bewoners en belanghebbenden. Tijdens deze participatieronde namen we de participanten mee in de drie verhaallijnen van de omgevingsvisie en bespraken we met elkaar verschillende keuzes over de toekomst via 'Over de Lijn-50'. 

Momenteel zijn we de resultaten van de tweede participatieronde aan het verwerken. Begin 2023 plaatsen we een update over de vervolgstappen.