Kernkwaliteiten

Volgens de bouwstenennotitie zijn authenticiteit, saamhorigheid, gastvrijheid, de agrarische sector, het landschap, de natuur en het religieus erfgoed de belangrijkste kernkwaliteiten voor de Lijn50 gemeenten.
“Een prachtig groen heuvelland, met manieren om te ontspannen en te genieten van alles wat de regio te bieden heeft” en “Een regio waar ik gedurende mijn gehele levenscyclus wordt geïnspireerd, ontzorgd en verzorgd”, is in essentie de boodschap vanuit de Lijn50 samenleving.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Lijn50 gemeentebesturen én de Lijn50 samenleving om de kernkwaliteiten te koesteren en te versterken. De dorpskernen liggen in een groene, landelijke omgeving. Het landschap straalt een oase van rust, groen, ruimte en cultuurhistorie uit. Tegelijkertijd biedt het buitengebied ruimte aan agrariërs, recreatie, natuur en ondernemerschap.
Maar de kernkwaliteiten staan ook op gespannen voet met sommige opgaven en ontwikkelingen (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal). Hier komen we bij de opgaven op terug.
De kernkwaliteiten zijn voor de omgevingsvisie in een kaart weergegeven en dienen als uitgangspunt voor verder te nemen stappen en besluiten in de omgevingsvisie. In de kaders in de kaart wordt een omschrijving per kernkwaliteit gegeven.

Overslaan: Interactieve content (iframe)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.