Bouwstenennotitie ligt aan de basis

De bouwstenennotitie van fase1 is vastgesteld door de drie gemeenteraden in de zomer van 2021. Deze notitie ligt ten grondslag aan het vervolgtraject (fase 2) van de omgevingsvisie waarin we ons nu bevinden.

Kernkwaliteiten

Volgens de bouwstenennotitie zijn authenticiteit, saamhorigheid, gastvrijheid, de agrarische sector, het landschap, de natuur en het religieus erfgoed de belangrijkste kernkwaliteiten voor de Lijn50 gemeenten.

Cittaslow-gedachte

Alle drie de Lijn50 gemeenten behoren tot de Cittaslow gemeenten. De filosofie van Cittaslow omvat een aantal belangrijke concepten die aan de basis van de drie verhaallijnen en de omgevingsvisie liggen.

De Herbergen van Lijn50

Voor de verhaallijnen van de omgevingsvisie is de metafoor van een herberg gekozen.

De Landelijke Herberg Lijn50

Het landschap van Zuid-Limburg is een uitgesproken en bijzonder landschap.

De Sociale herberg

Saamhorigheid, gastvrijheid en authenticiteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Lijn50 gemeenten. Hoe zorgen we voor elkaar en blijven we voor elkaar zorgen?

De Economisch-recreatieve herberg

Zuid-Limburg is aantrekkelijk voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Het recreatieve aanbod in de regio is breed.