De Economisch-recreatieve herberg

Zuid-Limburg is aantrekkelijk voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Het recreatieve aanbod in de regio is breed. Van de bourgondische stedelijkheid in Maastricht en de actieve drukte van het recreatieve Heerlen en Parkstad tot de sportieve rust en de natuur van het Heuvelland. Bezoekers komen er graag en de regio is in veel aspecten ingesteld op een gastvrij ontvangst van deze bezoekers.

Voor de Lijn50 gemeenten is het aantrekkelijke landschap het belangrijkste onderdeel van de recreatieve aantrekkingskracht. Men komt hier naartoe voor het landschap, de natuur, de omgeving, de rust en de mogelijkheid om buiten te zijn, te wandelen, te fietsen. Een goede kwaliteit van de (toeristische) voorzieningen en de activiteiten spelen daarbij ook een rol. De sfeer en de uitstraling van de omgeving geeft een waarde aan de recreatieve aspecten.

De aantrekkelijkheid en authenticiteit van het landschap, samen met de gastvrijheid van haar bewoners, maken dat de recreatie een belangrijke werkgever voor de regio is. Naast recreatie kent de regio ook werkgelegenheid in de eigen kernen, zoals agrarische bedrijvigheid, detailhandel, horeca, zorg, kantoren en dienstverlening. Daarnaast is er ook werkgelegenheid in de regio en over de landsgrenzen; de twee grote steden Heerlen en Maastricht, Duitsland en België.

Door de directe relatie tussen recreatie en landschap is het van groot belang het landschap en haar kwaliteiten te koppelen aan de recreatieve aantrekkingskracht. Daarbij dient het evenwicht gezocht te worden tussen het recreatieve gebruik van de regio door de bezoeker en het dagelijkse gebruik van de regio door de bewoner. Ook in het kader van mobiliteit: de regio dient voor alle doelgroepen bereikbaar te blijven en waar mogelijk op een duurzame manier.

Kortom: de economisch-recreatieve herberg zorgt ervoor dat er ruimte is voor recreatie in het waardevolle landschap. Recreatie-activiteiten die bij de regio passen (door)ontwikkelen op een duurzame manier zodat bezoekers prettig kunnen blijven komen en bewoners prettig kunnen blijven wonen.


‘Paspoort’ Economisch-recreatieve herberg

Kernkwaliteiten: gastvrijheid / recreatie / sociaal / cultuurhistorie / bourgondisch / authenticiteit / saamhorigheid / religieus erfgoed
Thema’s: Verduurzaming toerisme / Duurzame mobiliteit / Authentiek landschap behouden / Robuuste natuur / Transformatie landbouw / Veiligheid
Meest voorname beleidsstukken gekoppeld aan deze herberg: Bouwstenennotitie, Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
Overige (beleids)documenten: Toeristische visie Gulpen-Wittem, Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg.

Web-diagram met de thema's van de Economisch-recreatieve herbeg