De Sociale herberg

Saamhorigheid, gastvrijheid en authenticiteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Lijn50 gemeenten.
Hoe zorgen we voor elkaar en blijven we voor elkaar zorgen? Begrip en acceptatie voor elkaars standpunten en wensen, zowel vanuit de bewoner, als vanuit de werknemer, ondernemer en de recreant spelen daarbij een belangrijke rol. De saamhorigheid komt onder andere tot uiting in het actieve verenigingsleven van sportclubs, carnavalsverenigingen, schutterijen, en de vele typerende activiteiten zoals braderieën, feesten en processies.

De Lijn50 gemeenten zijn een sociale herberg waarbij inclusiviteit belangrijk is. Dat betekent dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Dat betekent ook oog hebben voor de doelgroepen die niet of moeilijker mee kunnen doen en daarom bijzondere zorg en aandacht nodig hebben.
Ook sociale cohesie en leefbaarheid van de kernen staan in deze sociale herberg centraal. In de toekomst blijven de verschillende kernen aantrekkelijk en geschikt om er te wonen en te leven. Door voldoende voorzieningen zoals scholen, gemeenschapshuizen, (sport)accommodaties en een divers, inclusief en beschikbaar woningaanbod te bieden.
In de sociale herberg komen daarnaast meerdere onderwerpen aan bod die onderdeel zijn van de sociale omgeving waaronder woningproblematiek, (sociale) veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

De kernkwaliteiten van de Lijn50 gemeenten zijn niet alleen te danken aan het Limburgse landschap, de natuur, de rust en de omgeving. Kernkwaliteiten als saamhorigheid, gastvrijheid, veiligheid en de sociale kwaliteiten van de Lijn50 gemeenten zijn te danken aan de inwoners, de recreant en de agrariër en de wijze hoe zij met elkaar om gaan.

Kortom: de sociale herberg biedt een gezonde en veilige fysieke leefomgeving aan hun inwoners en bezoekers evenals een prettige en aangename werkomgeving. Iedere doelgroep voelt zich er thuis.


'Paspoort’ Sociale herberg

Kernkwaliteiten: gastvrijheid / saamhorigheid / sociaal / authenticiteit
Thema’s: Vitale bevolking / Sociale samenhang / Duurzaam wonen / Veiligheid / Energietransitie / Klimaatadaptatie / Passende werkgelegenheid / Verduurzaming toerisme
Meest voorname beleidsstukken gekoppeld aan deze herberg: Bouwstenennotitie, Nota gezondheidsbeleid Zuid-Limburg
Overige (beleids)documenten: Afvalbeheersplan RD4-gemeenten

Web-diagram met de thema's van de Sociale herbeg